170 Aukcja Dzieł Sztuki
16 czerwca 2011 godz. 19:00