168 Aukcja Dzieł Sztuki
9 grudnia 2010 godz. 19:00