162 Aukcja Dzieł Sztuki
17 września 2009 godz. 19:00