160 Aukcja Dzieł Sztuki
16 kwietnia 2009 godz. 19:00