157 Aukcja Dzieł Sztuki
18 września 2008 godz. 19:00