156 Aukcja Dzieł Sztuki
26 czerwca 2008 godz. 19:00