155 Aukcja Dzieł Sztuki
24 kwietnia 2008 godz. 19:00