152 Aukcja Dzieł Sztuki
8 listopada 2007 godz. 19:00