151 Aukcja Dzieł Sztuki
20 września 2007 godz. 19:00