150 Aukcja Dzieł Sztuki
21 czerwca 2007 godz. 19:00