148 Aukcja Dzieł Sztuki
22 lutego 2007 godz. 19:00