146 Aukcja Dzieł Sztuki
5 października 2006 godz. 19:00