145 Aukcja Dzieł Sztuki
22 czerwca 2006 godz. 19:00