137 Aukcja Dzieł Sztuki
10 lutego 2005 godz. 19:00