Sztuka Rosyjska. Ikony. Rzemiosło Artystyczne

12 marca 2021

Sztuka Rosyjska. Ikony. Rzemiosło Artystyczne

 

Monumentalne ikony ze świętymi czy najpiękniejsze wizerunki Maryi z XIX i XX wieku. Ponad 50 wyjątkowych przykładów malarstwa ikonowego pojawi się na aukcji Sztuka Rosyjska już 29 marca w DESA Unicum. To również rzemiosło artystyczne m.in. dzieła sztuki złotniczej najwybitniejszych twórców z Moskwy oraz Petersburga, którzy tworzyli obiekty dla carskiego dworu. Wśród nich można znaleźć znakomite warsztaty Fabergé, Sazikowa czy Chlebnikowa. 

 

Ikony przedstawiające wizerunki Maryi często wiążą się w wyjątkowymi legendami. Jedna z nich dotyczy wizerunku Matki Boskiej Iwierskiej. Zgodnie z tradycją pierwowzór tego przedstawienia Bogarodzicy miał powstać w IX wieku w okresie ikonoklazmu. Według ludowych przekazów ikona należała do pobożnej wdowy. Chcąc ocalić obraz przed zniszczeniem przez carskich żołnierzy, kobieta wrzuciła go do morza. Fale morskie przeniosły ikonę aż na grecki półwysep Athos. Tam została odnaleziona przez mnichów z Monasteru Iwierskiego, gdzie zasłynęła licznymi cudami. Opowieść o nich trafiła na Ruś w drugiej połowie XVI wieku za sprawą mnichów. Kult wizerunku Matki Boskiej Iwierskiej rozpowszechnił się w II połowie XVII stulecia. Stało się to po tym, jak na prośbę patriarchy Nikona w 1648 roku wykonano na Górze Athos kopię ikony i przywieziono do Moskwy. Jeden z takich wizerunków zobaczyć i licytować można w DESA Unicum. 

 

Niezwykle ciekawą historię ma również ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej. Twarz Bogarodzicy jest pełna delikatnego, uduchowionego piękna, które jest jednocześnie przeniknięte bezgranicznym cierpieniem. Matka przeczuwa męki swego Syna i znosi utrapienia całej ludzkości. Pierwsza ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej była w Rosji wielką świętością. Zgodnie z tradycją powstanie tego dzieła kojarzono ze świętym Łukaszem, w rzeczywistości powstało w początkach XII stulecia i było wykonane przez anonimowego, genialnego twórcę z Bizancjum. Ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej została przywieziona do Kijowa jako dar cesarzy bizantyjskich dla nowo ochrzczonego narodu. W 1395 roku w uroczystej procesji wizerunek Bogarodzicy został przeniesiony do Moskwy, co skutkowało cudem ocalenia tego miasta przed zdobyciem go przez mongolskiego wodza Tamerlana. Po tych wydarzeniach ikona stała się obiektem wielkiego kultu, umieszczono ją w narodowym sanktuarium w Soborze Uspieńskim na Kremlu. We wrześniu 1996 roku ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej została uroczyście oddana cerkwi w Tołmaczach jako najwyższa świętość rosyjskiego prawosławia.

 

Z bogatej oferty rzemiosła artystycznego uwagę zwraca niewątpliwie model armaty car-puszki z 1851 roku. Wykonany ze złoconego srebra obiekt jest kopią największego działa na świecie. To ważąca prawie 40 ton armata została odlana przez ludwisarza Andreja Czochowa w 1586 roku na życzenie cara Fiodora Rurykowicza, syna Iwana Groźnego. Car-puszka jest świadectwem doskonalenia się najstarszej gałęzi rosyjskiego rzemiosła – odlewnictwa, którego historia w Rosji sięga już X wieku. Zdobiona inskrypcjami i wizerunkiem cara Fiodora, posiadała zestaw kamiennych kul, a każda z nich ważyła aż 800 kilogramów. Pierwotnie car-puszka była umieszczona na przedpolu Kremla jako jeden z elementów fortyfikacyjnych. W 1960 roku została umieszczona koło Car-kołokoła, gdzie znajduje się do dzisiaj. 

 

29 marca wszystkie obiekty zostaną zlicytowane w największym polskim domu aukcyjnym przy ul. Pięknej 1A. Licytować można będzie online, przez aplikację oraz telefonicznie i przez zlecenie stałe. Aukcja transmitowana będzie na żywo w kanałach społecznościowych DESA Unicum.