Zespół

Dział Finansowo-Prawny

Rafał Czarnocki Dyrektor Finansowy +48 22 163 67 85, +48 661 661 703 r.czarnocki@desa.pl
Małgorzata Kulma Członek Zarządu, Główna Księgowa m.kulma@desa.pl
Marlena Ulejczyk Zastępca Głównej Księgowej +48 22 163 66 81 m.ulejczyk@desa.pl
Katarzyna Krzyżanowska Księgowa +48 22 163 66 83 k.krzyzanowska@desa.pl
Wojciech Dziakowski Radca prawny +48 22 163 67 86, +48 664 981 452 w.dziakowski@desa.pl
Małgorzata Basaj HR Manager +48 221 636 681, +48 539 196 530 m.basaj@desa.pl