Zespół

Zespół

Departament Projektów Aukcyjnych

Artur Dumanowski p.o. Dyrektora Departamentu +48 22 163 66 42 +48 795 122 725 a.dumanowski@desa.pl
Tomasz Dziewicki Kierownik Działu +48 22 163 66 46 +48 735 208 999 t.dziewicki@desa.pl
Anna Szynkarczuk Kierownik Działu +48 22 163 66 41 +48 664 150 866 a.szynkarczuk@desa.pl
Julia Materna Kierownik Działu +48 22 163 66 52 +48 538 649 945 j.materna@desa.pl
Joanna Tarnawska Ekspert Komisji Wycen i Ocen +48 22 163 66 11 +48 698 666 189 j.tarnawska@desa.pl
Marek Wasilewicz Starszy Specjalista +48 22 163 66 47 +48 795 122 702 m.wasilewicz@desa.pl
Katarzyna Żebrowska Starszy Specjalista +48 22 163 66 49 +48 539 546 701 k.zebrowska@desa.pl
Magdalena Kuś Starszy Specjalista +48 22 163 66 44 +48 795 122 718 m.kus@desa.pl
Cezary Lisowski Starszy Specjalista +48 22 163 66 51 +48 788 269 908 c.lisowski@desa.pl
Urszula Prus Rzeczoznawca Jubilerski +48 507 150 065 u.prus@desa.pl
Agata Matusielańska Specjalista +48 22 163 66 50 +48 539 546 699 a.matusielanska@desa.pl
Anna Kowalska Specjalistka ds. Projektów Badawczych +48 22 163 66 55 +48 539 196 531 a.kowalska@desa.pl
Karolina Stanisławska Specjalista +48 22 163 66 43 +48 664 150 864 k.stanislawska@desa.pl
Joanna Wolan Asystent +48 538 915 090 j.wolan@desa.pl
Paulina Brol Asystent +48 539 388 299 p.brol@desa.pl
Monika Zabiełowicz Asystent +48 22 163 66 30 m.zabielowicz@desa.pl
Jan Rybiński Asystent +48 880 525 282 j.rybinski@desa.pl
Anna Szary Asystent +48 538 522 885 a.szary@desa.pl
Martyna Kolanowska Asystent +48 880 918 882 m.kolanowska@desa.pl
Katarzyna Pietrzak Asystent +48 734 639 911 k.pietrzak@desa.pl
Martyna Gąsiorowska Asystent +48 532 759 980 m.gasiorowska@desa.pl
Aktualnie poszukujemy: ASYSTENT PROJEKTU AUKCYJNEGO / SPECJALISTA-KOORDYNATOR PROJEKTU AUKCYJNEGO