„ZMIZEROWANE CHŁOPCZĄTKO”

Jan Matejko (1838 Kraków - 1893 Kraków), "Tors figury męskiej", 1859

 

 

Prezentowana tutaj praca Matejki, na poły akademicki akt męski, może wydać się nietypowym przykładem jego sztuki. Czy jej inność należy zrzucić na karb "wczesności" i szukać w obrazie mostów łączących ją z Matejką, jakiego dobrze znamy? W zamyślonym spojrzeniu modela z obrazu można oczywiście doszukiwać się zapowiedzi melancholijnego spojrzenia "Stańczyka" (1862), czy nawet zwiastuna fizjonomii "Chrystusa z Wniebowstąpienia" (1884). Jako całość akt wydaje się jednak obcy podręcznikowej wersji malarstwa Matejki. To zwykło się bowiem utożsamiać z cyklem obrazów ilustrujących heroiczne epizody narodowej historii. Matejko to jednak znacznie więcej niż malarska epopeja malowana "ku pokrzepieniu serc". To przede wszystkim sztuka prowokacyjna, żywa, niełatwa w interpretacji i biografia pełna paradoksów.

Dość przypomnieć, że Matejko, powszechnie uznany za artystę "par excellence" polskiego, był synem Czecha i spolonizowanej Niemki wyznania luterańskiego. Pamiętany jako "wielki", był w rzeczywistości drobnej postury, szczupły, chorowity. Wspominano Matejkę jako "biedne, blade, zmizerowane chłopczątko". Jego twarz zamiast dumnego spojrzenia wieszcza zdobił zakrzywiony nos (złamanie w młodości zostało zbagatelizowane i kości zrosły się krzywo). Bliscy zapamiętali go jako osobę skrytą i przesadnie pracowitą. Krytycy i historycy sztuki zrobili wiele, abyśmy zapamiętali go jako piewcę i ilustratora historii narodowej. Matejko tymczasem przez dłuższy czas raczej oskarżał naród, niż prawił mu komplementy. Budził kontrowersje, był przedmiotem ataków. Sam do wielu polskich instytucji miał stosunek jawnie negatywny, postulował reformy, nie krył się z niechęcią do sztuki starszego pokolenia.

Rys buntowniczy towarzyszył Matejce od początku jego kariery. Podczas gdy koledzy malowali epizody historyczne "z wyobraźni", on szukał godnych zaufania źródeł, szperając w historycznych kronikach i rycinach. Gdy jego rówieśnicy grzecznie przytakiwali profesorom i wygładzali swoje obrazy, on popadał z dydaktykami w otwarte konflikty (legendą obrósł jego burzliwy i zaledwie kilkudniowy pobyt w Akademii wiedeńskiej). Podczas gdy rówieśnicy malowali jabłka i gruszki, Matejko drażnił niewygodnymi tematami historycznymi. "Otrucie królowej Bony" (1859), "Zabicie Wapowskiego" (1861), "Stańczyk" (1862), "Kazanie Skargi" (1864), "Rejtan – upadek Polski" (1866), przypominały o niewygodnych wydarzeniach w polskiej historii i prowokowały do refleksji nad błędami poprzednich pokoleń. Historiozoficzny aspekt sztuki Matejki i fakt, że na poziomie stylu wykraczał poza akademickie konwencje, sprawiły, że stał się nad Wisłą przedmiotem ataków (krytyków szczególnie podzielił Rejtan). Równocześnie artysta zdobywał rozgłos w Europie. W 1865 odebrał w Paryżu złoty medal za "Kazanie Skargi". Po roku wyjechał do Wiednia jako stypendysta. W 1867 otrzymał złoty medal na Paryskim Salonie za "Rejtana", a pracę zakupił cesarz Franciszek Józef.

W kraju renoma Matejki uformowała się dopiero po Unii Lubelskiej (1869). Matejko ustatkował się. W 1872 odkupił od reszty spadkobierców rodzinną kamienicę przy ulicy Floriańskiej; w 1873 został dyrektorem Sztuk Pięknych. Malował coraz więcej portretów, co ustabilizowało jego sytuację finansową. W scenach historycznych podejmował epizody chwały Rzeczpospolitej. Powstały kolejno: "Bitwa pod Grunwaldem" (1878), "Hołd Pruski" (1882) "Sobieski pod Wiedniem" (1883). Wywoływał raczej rozdrażnienie cenzorów niż publiczności.

Podczas gdy w sprawach malarstwa historycznego Matejko zdobywał pozycję wieszcza i autorytetu, komplikowała się jego sytuacja rodzinna. Kraków huczał od plotek. Rozmawiano głównie o burzliwych awanturach, które urządzała Matejce żona, "Tajfun domowy noszący imię Teodora". Oliwy do ognia dodał sam Matejko (rysów Teodory dopatrywano się w bohaterce obrazu "Utopiona w Bosforze"…). Sprawy nie zakończyło załamanie nerwowe pani Matejkowej i zamknięcie jej w zakładzie dla obłąkanych. Przypomniały bowiem o sobie dzieci artysty (na wyrost wcześniej sportretowane jako aniołki na polichromii kościoła Mariackiego). Na krótko przed śmiercią Matejko znów stał się celem ataków krytyki ulegającej powoli młodopolskiej gorączce. Broniąc średniowiecznych zabytków, skonfliktował się także z Radą Miasta Krakowa i w wyniku sporu zrzekł się honorowego obywatelstwa miasta.