Rajmund Kanelba "Martwa natura z wazą i kwiatami"

Rajmund Kanelba (1897 Warszawa - 1960 Londyn) Martwa natura z wazą i kwiatami, 1929

 

"Kanelba swoje uczucia wyraża przy pomocy własnego stylu, własnego malarstwa. Artysta nie ujawnia jednak chętnie swoich emocji, świadczy o tym ograniczona tematyka jego prac. Pełne patosu piękno wiecznego ruchu – oto, co najsilniej chyba oddziałuje na wyobraźnię twórczą Kanelby. Ruch ten oddaje kolorem – bogatym, jakościowo różnorodnym, złożonym z subtelnych gradacji". Zygmunt Klingsland, La peinture de Kanelba, "Pologne Littéraire" 1932, nr 65-66, s. 4