Radek Szlaga "Motocyklista z kozą"

Radek Szlaga (ur. 1979, Gliwice) Motocyklista z kozą, 2011

 

Radek Szlaga w swojej sztuce krąży między Polską, Afryką, Ameryką Północną i Południową. Sama geografia oraz różnice kulturowe, społeczne i światopoglądowe są natomiast jednymi z głównych tematów sztuki artysty. Szlaga posługuje się bowiem kategoriami etniczności, tożsamości narodowej, języka czy historii, poprzez które dokonuje wizualizacji współczesnego świata rozumianego przez niego jako mapa Transatlantyku. Ta przestrzeń to wszechobecne pole wymiany kulturowej i migracji ludności wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego procesu. Tym samym artysta porusza problemy nietolerancji rasowej czy religijnej, ludzi spychanych na margines społeczny czy wpływu kapitalizmu i człowieka na dzisiejszą rzeczywistość. Dla wyrażenia nurtujących go problemów Szlaga korzysta z powszechnie znanego języka popkultury, elementów literatury, filmu, telewizji i reklamy. Sięga również po atrybuty narodowej i społecznej identyfikacji: herby, flagi i proporczyki. Tworzy niepokojący obraz globalnej wioski, która bardziej niż amerykański sen zmierza ku post-apokaliptycznej katastrofie. 

 

Twórczość Szlagi jest równocześnie niezwykle osobista. Wszystkie rozważania, odbywające się u niego na gruncie plastycznym, wynikają z własnych przeżyć i często osadzone są w bliskich twórcy miejscach. Ze względu na historię rodzinną artysty – jego funkcjonowanie w odległych od siebie światach, prace Szlagi charakteryzują starcia różnych środowisk, a co za tym idzie – estetyk. By móc się w nich poruszać, artysta wykreował specyficzny świat symboli i znaków, w których odbijają się podejmowane przez niego problemy tożsamości i przynależności.