Radek Szlaga "Bozia"

Radek Szlaga (ur. 1979, Gliwice) "Bozia", 2016

 

W malarskim słowniku Radka Szlagi powstałym przy okazji niedawnej wystawy w Zachęcie "Miejsca, których nie miałem zamiaru zobaczyć", artysta tak opisywał tworzone przez niego "Bozie": nazwa to "metafora opisująca właściwości społeczności o homogenicznym charakterze – wiąże się z jasno nakreślonymi opozycjami, dzięki którym osie dobro-zło i piekło-niebo są czytelne i wyraźne. Różne bozie denotujące pluralizm, płynność, wątpliwości, kompilacje i komplikacje to niejako rewers Bóź". Prezentowana praca jest jedną z wczesnych wersji idoli Szlagi, które później miały przerodzić się w trójwymiarowe formy, tworzone z przekształcanych, znalezionych przedmiotów. Ta nawiązuje jeszcze do tradycyjnych przestawień Madonny z Dzieciątkiem, które możemy znaleźć w muzeach.