Przystań na Wiśle (Recto) / Szkic łodzi (Verso)

Bolesław Cybis (1895 Folwark Massandra na Krymie - 1957 Trenton, New Jersey, USA) Przystań na Wiśle (Recto) / Szkic łodzi (Verso), 1925

 

Przy okazji wizyty w Kazimierzu Dolnym żaden szanujący się podróżnik nie mógł pominąć jeszcze jednej miejscowości – Janowca. Choć nie dzieliła ich znaczna odległość, to wyprawa ta nastręczyć mogła wędrowcom pewnych problemów. Na ich drodze pojawiała się jedna, ale poważna przeszkoda – Wisła. Oczywiście radzono sobie z nią już od czasów średniowiecza, kiedy to w XIII wieku powstała przeprawa wiślana, a miasto otrzymało monopol na przewożenie dóbr i ludności przez rzekę. Prezentowana praca Bolesława Cybisa ukazuje niewielki budynek przystani rzecznej, która stanowiła być może element większej struktury wchodzącej w skład punktu przeprawy lub wiązała się z działalnością handlową mieszkańców. Szkicowy charakter sugeruje wykonane spontanicznie studium z natury będące efektem uchwycenia w ruchu codziennego biegu życia nadwiślańskiego miasteczka. Wydaje się, że na pierwszym planie Cybis zarysował charakterystyczne dla tego regionu łodzie komunikacyjne – baty. W oddali zaś majaczy sylwetka podłużnego promu z dwiema znajdującymi się na nim postaciami.