Leonard Winterowski

 

 

Leonard Winterowski (1886 Czerniowce - 1927 Warszawa), Paleta malarska z portretem damy, 1902

 

 

Tworząc obraz na palecie, Winterowski wpisał się w pewną niezwykłą tendencję w historii sztuki, polegającą na malowaniu obrazów tudzież autoportretów na palecie malarskiej. Pośród przykładów wziętych z malarstwa polskiego, na pierwszy plan wybija się chociażby autoportret Wojciecha Weissa z 1902 roku oraz portret kobiecy na palecie Henryka Siemiradzkiego z 1884 roku. Malowanie obrazów na paletach bądź autoportretów malarzy z paletami w dłoni stanowiła w historii sztuki swoisty manifest przynależności artystycznej. Czyniąc z przedmiotu plastycznego jego poniekąd formalny podmiot, artyści dowartościowywali nie tylko siebie jako autonomicznych twórców, ale także akcentowali w ten sposób istotę zagadnień warsztatu malarskiego. Prezentowany w katalogu portret namalowany na palecie to przykład niezwykle rzadki w twórczości artysty, który podjął próbę nie tylko interpretacji ikonograficznej, ale także warsztatowej. Leonard Winterowski - popularny malarz batalista - studiował (w latach 1895-97) w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; początkowo pod kierunkiem Leopolda Loefflera, później u Teodora Axentowicza. W roku 1896 otrzymał srebrny medal za prace szkolne. Następnie kształcił się w Wiedniu, dokąd wyjechał jako stypendysta Wydziału Krajowego. Debiutował na wystawie w Krakowskim TPSP w 1897 roku. Wystawiał także we Lwowie oraz w Łodzi, Wiedniu i Berlinie. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej jako malarz - korespondent wojenny. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. We wczesnym okresie swojej twórczości malował portrety, widoki architektury, pejzaże i sceny rodzajowe. Później tworzył przede wszystkim obrazy batalistyczne, najczęściej epizody z wojny 1920 roku, do których wykorzystywał szkice i studia rysowane i malowane w czasie służby wojskowej. Podążając za tą obserwacją można uznać prezentowaną w katalogu pracę za przejaw wczesnych zainteresowań twórczych malarza.