Dziewczynka z piłką

"Szkoła Zakopiańska", Dziewczynka z piłką, lata 30. XX w.

 

Prezentowana "Dziewczynka z piłką" w pełni oddaje wszystkie charakterystyczne cechy narodzonego w dwudziestoleciu międzywojennym "stylu narodowego". Zastosowanie kryształowych, złożonych struktur budowanych z geometrycznych form – głównie rombów oraz trójkątów, dawały efekt zbliżony do podhalańskich "kozikowych" zaciosów i motywów o ludowym charakterze jak jodełki czy świerkowe łuski. Góralska ornamentyka oraz tematy zaczerpnięte z podhalańskiego życia zostały w zupełności poddane syntezie i zgeometryzowaniu przy jednoczesnej rytmizacji poszczególnych elementów kompozycji. Styl "szkoły zakopiańskiej" stanowi kluczowe miejsce w historii rzeźby i definicji polskiego art déco oraz "stylu narodowego" za sprawą sukcesu na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925. Realizacje uczniów ze Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem zostały odznaczone obok Szczepkowskiego i Stryjeńskiej nagrodą Grand Prix paryskiej wystawy. Fakt ten w pełni podkreśla niezwykłe zasługi, dzisiaj często anonimowych twórców, którzy przyczynili się do międzynarodowego sukcesu kubizującej, ale tkwiącej w podhalańskim prymitywizmie stylu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.