Bolesław Cybis Studium twarzy - prototyp wazonu

Bolesław Cybis (1895 Folwark Massandra na Krymie - 1957 Trenton, New Jersey, USA) Studium twarzy - prototyp wazonu, około 1960

 

Jeszcze za życia Cybisów, jak i po ich śmierci powstało w fabryce wiele intrygujących form o interesujących kształtach. Prezentowana na aukcji praca stanowi bezsprzecznie jedną z nich. Jak w innych przypadkach jest to kompozycja ukazująca głowę. Różni się ona jednak od pozostałych dzieł. Projektant posłużył się tutaj daleko idącą deformacją przechodzącą wręcz w karykaturę. Zauważyć możemy bez trudu oczy – ciemne, wydrążone w masie otwory, jak również zarys nosa postaci. Cała reszta potraktowana została syntetycznie. Sylwetka ta przypomina nie człowieka, lecz raczej przybysza z innego wymiaru, innej przestrzeni, być może nawet kosmicznej. Interesujący aspekt stanowi opracowanie samej powierzchni rzeźbiarskiej. Pokryta jest ona charakterystyczną krakelurą – imitacją siatki drobnych spękań.