Bolesław Cybis "Głowa Murzyna"

Bolesław Cybis (1895 Folwark Massandra na Krymie - 1957 Trenton, New Jersey, USA) Głowa Murzyna, 1930

 

Narysowany przez Cybisa portret czarnoskórego mężczyzny pokazuje zupełnie odmienne podejście artysty do kwestii portretowych, niż to znane ze "Szkicu głowy młodej Murzynki". Wybitnie inny charakter pracy wyraża się poprzez brak zdecydowanej kreski i wrażeniowy modelunek twarzy. Powierzchnia fizjonomii tej nie została, jak poprzednia, opracowana gładko. Artysta przy jednoczesnym zastosowaniu weryzmu zbliżył się nieco do pewnej deformacji, niewielkiego przerysowania form. Bez wątpienia nasuwać może się dzisiaj pytanie, kim był portretowany mężczyzna. Niestety, jak w przypadku wielu szkiców Cybisa, nie poznamy już zapewne odpowiedzi. Dzięki pozostawionej przez rysownika adnotacji możemy jedynie zawęzić poszukiwania do interesującego nas kręgu geograficznego. "TRIPOLI" – tak głosi umieszczony w rogu pracy napis, co jednoznacznie pozwala stwierdzić, iż omawiany wizerunek powstał w stolicy Libii.