Alfred Świeykowski

 

Alfred Świeykowski (1869 - 1953 ), Kościół w Vacheresse

 

Prezentowany obraz przedstawia miejscowość Vacheresse położoną na granicy francusko-szwajcarskiej. Autorem jest malarz pochodzący z polsko-rosyjskiej rodziny – Alfred Świeykowski. Artysta we Francji, w której spędził całe życie, doczekał się nawet instytucji zajmującej się jego spuścizną. W wyniku prac owego "association" udało się nie tylko ustalić przybliżoną liczbę prac stworzonych przez artystę (około 300), ale również zorganizować kilka wystaw. Prace malarza znajdują się jednak nie tylko we francuskich zbiorach, ale również w Polsce, np. w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Malarz odebrał wykształcenie w paryskiej École des Beaux-Arts w pracowni Fernanda Cormona. W latach 1894-1921 regularnie wystawiał w Société Nationale des Beaux-Arts. Tuż przed II wojną światową przeniósł się do Normandii, gdzie wybudował dom z pracownią. Tutaj oddawał się malarstwu pejzażowemu będącemu ważną częścią jego działalności artystycznej. Przemożny wpływ na jego twórczość wywarł impresjonizm. W niektórych swoich pracach zbliżał się w malarskich rozwiązaniach do tych stosowanych przez fowistów.