Stefan Żechowski

Stefan Żechowski (1912-1984), Akt kobiecy, 1964

Aneks Stefana Żechowskiego do świata sztuki nastąpił poprzez "Szczep Rogate Serce" – tę kontrowersyjną grupę młodych artystów zgromadzoną od 1929 roku wokół Stanisława Szukalskiego. Twórca przybrał starosłowiański w charakterze pseudonim Ziemin z Książa i w kolejnych latach związał się z inną silną osobowością świata artystycznego doby dwudziestolecia: Emilem Zegadłowiczem. Do jego powieści "Motory" wykonał fantasmagoryczne ilustracje. Wydanie książki zostało w 1937 roku zajęte i stało się przyczyną procesu. "Motory" uważano za pornograficzne i antyklerykalne. Oryginalne rysunki artysta przekazał Zegadłowiczowi do jego domu w Gorzeniu Górnym. Po II wojnie światowej Żechowski rozwijał swój wysoce realistyczny, nasycony erotyzmem i fantastyką styl. Wykonywał rysunkowe akty, wizerunki scen intymnych, przedstawienia tworzone z wyobraźni, bliskie klimatowi symbolizmu. Prezentowany akt dubluje popularne wizerunki nagich kobiet z prasy dla mężczyzn, mające na celu rozbudzić imaginację czytelnika. Artysta, igrając z kliszami zapożyczonymi z zachodnich czasopism, nasyca swój obraz sensualnością. Zastosowana technika – farba sprayowa naniesiona na puszystą tkaninę – zwiększa haptyczne wartości przedstawionej sceny.