1 listopada 2020

Wizualny język Zuzanny Skrętek

Obraz "Postanowienia" jest częścią cyklu "Niedopowiedzenia", który powstał w trakcie studiów artystki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zawieszone pomiędzy kanciastymi, wyraźnie geometrycznymi kształtami i miękkimi smugami farby, abstrakcyjne formy reprezentują wewnętrzny konflikt artystki, która traktuje malarstwo jako narzędzie do eksplorowania i przeżywania swoich emocji. Przy użyciu abstrakcji artystka tworzy własny język wizualny, poprzez który mierzy się ze swoimi odczuciami i emocjami, które nie mogą być wyartykułowane w inny sposób. Zarówno formy jak i kolory używane przez artystkę są wyraźnie oderwane od natury sugerując, że obrazy nie są przypadkowymi lub spontanicznymi obiektami, ale raczej przemyślanym językiem wizualnym. 

Zuzanna Skrętek jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończyła z wyróżnieniem dziekańskim. Specjalizacje rozwijała w Pracowni Projektowania Książki i Publikacji Cyfrowych prof. Macieja Buszewicza oraz w Pracowni Litografii prof. Błażeja Ostoi-Lniskiego. Poza malarstwem zajmuje się również tworzeniem ilustracji i projektów graficznych, fotografią oraz projektowaniem ubioru.

WIDOK WYSTAWY DYPLOMOWEJ ZUZANNY SKRĘTEK, AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE, 2020