Niezwykłe dzieło na sierpniowej aukcji street artu

13 sierpnia 2021

Niezwykłe dzieło na sierpniowej aukcji street artu

Joanna Wolan

 

Na sierpniowej aukcji "Sztuka ulicy" po raz pierwszy pojawi się dzieło, które zostanie stworzone dopiero po zakończeniu aukcji, a będzie nim praca "Hommage à Jerzy Ludwiński. O rozpływaniu się sztuki" autorstwa Pawła Kowzana tworzącego pod pseudonimem Dwaesha.

 

Artysta, tworząc koncepcję tej pracy, nawiązuje do początków graffiti, gdy malowanie swojego imienia lub pseudonimu było tożsame z zaznaczeniem obecności w przestrzeni miejskiej. Dwaesha idzie o krok dalej i – nawiązując do krytyka sztuki, Jerzego Ludwińskiego – tworzy znak. Tytułowe rozpływanie się sztuki staje się procesem dosłownym, albowiem słowo sztuka zostaje kilkukrotnie przepisane – za każdym razem coraz mniej wyraźnie, aż do momentu, gdy sztuka stanie się nieczytelna i przeobrazi się w umowny symbol. Właśnie taki znak zostanie wykonany przez artystę. Wybór miejsca będzie decyzją całkowicie zależną od osoby, która tę pracę wylicytuje – tym samy granica pomiędzy odbiorcą a twórcą również się zaciera. Praca, która powstanie będzie linią, być może naznaczoną zaciekami farby – indywidualnym odwzorowaniem rysunku wykonanym sprayem lub markerem – unikalnym dziełem sztuki.

 

*Praca "Hommage à Jerzy Ludwiński. O rozpływaniu się sztuki" zostanie wykonana w ciągu sześciu miesięcy od wylicytowania pracy. Termin może ulec zmianie w porozumieniu między artystą a kupującym. Zastrzegamy, że praca nie może zostać wykonana w przestrzeni publicznej.