Kraków jako jeden z najważniejszych polskich ośrodków kultury

Film

Kraków jako jeden z najważniejszych polskich ośrodków kultury

Kraków od stuleci stanowił jeden z najważniejszych polskich ośrodków. Już Tadeusz Dobrowolski w swojej publikacji pisał, że Kraków, a właściwie jego sztuka czy kultura zasługują na zupełnie odrębne omówienie i stanowią tak naprawdę pars pro toto polskiej sztuki.

 

Więcej o mieście, które z tradycją jest niesamowicie silnie związane opowiadają eksperci DESA Unicum: Aleksandra Łukaszewska, Kinga Szymańska, Teresa Soldenhoff, Michał Szarek.