Wojciech Fangor - sylwetka artysty

Film

Wojciech Fangor - sylwetka artysty

Twórczość Wojciecha Fangora, poprzez swój indywidualny i niepowtarzalny styl, zapisała się na stałe nie tylko w polskiej historii sztuki, ale i międzynarodowej. Dzieła jego autorstwa można określić mianem kamieni milowych w historii malarstwa, plakatu, sztuki publicznej, a także rzeźby i form przestrzennych. Mimo, wielu zmian stylistycznych, jakie następowały w trakcie jego twórczości, największą sławę i uznanie przyniosły mu przedstawienia hipnotyzujących okręgów i fal o rozmytych konturach. 

 

Eksperci DESA Unicum, Alicja Sznajder oraz Michał Bolka wraz z kolekcjonerem, Wojciechem Fibakiem, przeprowadzają nas przez twórczość, począwszy od wczesnych prac, gdzie artysta zafascynowany był kubizmem, poprzez dzieło "Matka Koreanka", aż do (jak mawiał sam malarz) "obrazów bezkrawędziowych".