27 maja 2020

Bezkompromisowe malarstwo Szawła Płóciennika

"[…] Artysta poddawany jest ciśnieniu wnętrza. W polu granicznym tych potężnych sił formuje się struktura złożona z wrażliwości, czułości, zebranych doświadczeń i reakcji na rzeczywistość świata. Niezgoda na zło, ludzką niegodziwość i niesprawiedliwość wiąże ze sobą przekonania o czasem przeciwstawnych znakach. Przecież w każdym z nas są miejsca ciemne, zalążki złych mocy. Obserwator takiego procesu formowania się osobowości twórcy zdąży być może to i owo w tej strukturze troszeczkę przemieścić, żeby całość była trwalsza, pewniejsza. Praca nad formą, kolorem czy ekspresją obrazu nie jest zabiegiem kosmetycznym. Rozjaśnia i upewnia sieć powiązań, które muszą wytrzymać próbę czasu. Świat przedstawiony w obrazach Szawła Płóciennika jest pełen napięć, nigdzie nie jest spokojnie i bezpiecznie, potocznie rozumianemu pięknu zaaplikowano HWD. Trzeba się z tym obrazem świata zmierzyć i przystąpić do wielkich porządków. On - White Flower, milczący i niestrudzony - nam w tym dziele pomoże".

Jarosław Modzelewski

Szaweł Płóciennik w swojej pracowni

Bezkompromisowy język malarski Szawła Płóciennika to cecha, która zdecydowanie wyróżnia jego obrazy spośród twórczości malarzy nowej generacji. Jego prace przywołują na myśl kadry filmowe, wycinki pewnej narracji, którą stara się zakomunikować widzowi jednym przedstawieniem. "Gdy coś co nazywamy duszą zachoruje - mamy wybór. Możemy czekać aż choroba się rozwinie i zagryzie nas, w konwulsyjnym akcie frustracji i niemocy. Najrozsądniejszym wyjściem wydaje się być wizyta u psychologa. Można też namalować obraz. Nie wiem co mądrzejsze i dla mnie lepsze. Tak czy tak, wybieram sposób, dzięki któremu łatwiej godzić się z samym sobą" – zaznacza Szaweł Płóciennik. Tego typu obrazy należy odkrywać obszarami, umożliwia to zapisanie własnej interpretacji. Artysta lokuje widza w pewnej opowieści która trwa – daje jej zaledwie początek, ale dzięki temu, jednocześnie nadaje ramy własnej rzeczywistości. To co ujawnia się w obrazach Szawła Płóciennika to ich autentyczność. Jak sam przyznaje: "Głównie zarażają mnie tęsknota i poczucie straty. To dla nich maluję. Albo z próżności".

SZAWEŁ PŁÓCIENNIK, WEZWIJ POLUCJĘ!, 2019

Szaweł Płóciennik to absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z malarstwa zrealizował w 2019 w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego, aneks w pracowni dr hab. Jana Mioduszewskiego. Twórca powieści graficznych (m.in. "Pinki", "Papierowy Rewolwer"), malarz i performer. Założyciel Otwartej Pracowni Eksperymentu "Kaplica", funkcjonującej w latach 2015-19 przy Krakowskim Przedmieściu 5. Uczestnik licznych wystaw w kraju i za granicą. Kurator projektu "Oddział Przepiękny". Laureat nagrody im. Grzegorza Kowalika w konkursie Coming Out - Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015. Autor okładki albumu "Kultura" legendarnej formacji Izrael, 2017. Laureat nagrody Inicjatywy Entry, 2019. Jego dyplom z malarstwa znalazł się na wystawie Coming Out - Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019.