„Always Look on the Left Side of Life” czyli Ciecierski i Matecki w duecie

20 maja 2022

„Always Look on the Left Side of Life” czyli Ciecierski i Matecki w duecie

Prezentowana w ramach aukcji "Klasycy Awangardy po 1945" kompozycja z cyklu "Always Look at the Left Side of Life" Tomasza Ciecierskiego i Przemka Mateckiego to bardzo interesujący przykład artystycznej współpracy. W dziele, z powodzeniem można doszukiwać się recepty na to, jak w spolaryzowanym świecie wiele może wnieść odnalezienie tego, co wspólne. I właśnie to fascynuje w serii Tomasza Ciecierskiego i Przemka Mateckiego: wspólne artystyczne zaangażowanie, które łączy nie tylko dwie wyjątkowe postaci twórców, ale staje się także łącznikiem międzypokoleniowym. Oznacza to, że obaj artyści znaleźli formę porozumienia – zarówno na tle artystycznym jak i światopoglądowym. 

Cykl "Always Look at the Left Side of Life", jak mówią malarze, jest trawestacją piosenki Pythonów pod tytułem "Always Look at the Bright Side of Life". W ramach serii powstało 15 płócien, które nasuwają społeczno-polityczne skojarzenia, nie tylko ze względu na aluzję zwartą w samym tytule cyklu. Owa polityczność przebija się przede wszystkim w samej kompozycji stanowiącej swoistą grę z odbiorcą. Obrazy z serii skonstruowane są z podstawowych barw, które momentami układają się w barwy flagi narodowej, podczas gdy w innych miejscach kompozycji można rozpoznać polską mapę czy nawiązania do sztandaru. Uwagę zwraca także skrótowo potraktowana postać człowieka, zawsze zwrócona w lewo. Wszystkie wspomniane wyżej symbole zostały ze sobą zmiksowane, tworząc w obrębie kompozycji osobny język pełen piktogramów, kształtów, płaszczyzn, który przywodzi na myśl skojarzenia związane z dadaizmem. 

Forma pracy doskonale oddaje je treść. Dyptyk bowiem to nie dwa osobne dzieła, lecz jedna kompozycyjna całość, metaforycznie połączona poziomym elementem – pomostem, który spaja dzieło ideowo i formalnie. Ciecierski i Matecki znaleźli metodę, by w harmonijny sposób połączyć charakterystyczne dla siebie języki ekspresji artystycznej. Dialog z innymi artystami to de facto program artystyczny Mateckiego. Ciecierski zaś od początku fascynował się samą istotą malarstwa – stąd zwielokrotnione, nałożone na siebie, jakże charakterystyczne małe płótna. Trafnie ujęła to Marta Ryczkowska, która pisała:

"Spotkanie dwóch malarzy na jednym płótnie, w jednym cyklu malarskim przynosi efekt zaskakującej spójności. Ich style są unikalne. Każdy z nich zawarł w malarskim cyklu charakterystyczny dla siebie idiom, ale autorstwo jest tu drugoplanowe. Obrazy są dziełem duetu, znajdziemy w nich Ciecierskie wielowarstwowe kompozycje nakładanych na siebie płócien i Mateckie cmentarzysko niechcianych rzeczy. Synergia widoczna na płótnach jest możliwa dzięki podobnie dekonstrukcyjnej perspektywie obu artystów – umiłowaniu struktury patchworku, asamblażu, reliefu, pasji kolekcjonerskiej, zatraceniu się w zbieractwie i łowiectwie. To malarstwo o malarstwie, o sposobie patrzenia i jego reprodukcji"

SZTUKA WSPÓŁCZESNA. KLASYCY AWANGARDY PO 1945
KATALOG AUKCYJNY