Sztuka Dawna

Modernizm, Międzywojnie

Nasz ekspert Ci doradzi
w wycenie i rejestracji na aukcję:

Tomasz Dziewicki Kierownik Działu +48 22 163 66 46 +48 735 208 999 t.dziewicki@desa.pl

O Projekcie Aukcyjnym

Przełom XIX i XX wieku to czas rozkwitu bardzo różnorodnej sztuki w Polsce. Powszechnie określa się ten czas jako modernizm, aby jak najszerzej ująć różne oblicza powstającej sztuki nowoczesnej.
Modernizm odkrywa powinowactwo sztuk, ich wzajemne przenikanie się i dążenie do syntezy. Artyści patrzą komplementarnie na sztukę, nie stawiając granic między jej dziedzinami. Dążą do powiązania tradycji sztuki narodowej z nowymi kierunkami artystycznymi.

Na naszych aukcjach prezentujemy prace najwybitniejszych artystów modernistycznych, takich jak: Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Julian Fałat, Stanisław Wyspiański, Jan Stanisławski, Witold Wojtkiewicz, Wojciech Weiss, Olga Boznańska, Józef Mehoffer, Ferdynand Ruszczyc, Konrad Krzyżanowski, Władysław Ślewiński, Józef Pankiewicz, Władysław Podkowiński.

Polska Sztuka Międzywojenna to czas powstawania licznych ugrupowań artystycznych. W twórczości formistów odnajdujemy echa kubizmu i futuryzmu, co możemy zobaczyć w pracach Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków czy Tytusa Czyżewskiego. Natomiast ugrupowanie artystów polskich Rytm miało charakter bardziej tradycjonalistyczny, sprzeczny ze skrajnymi nurtami awangardowymi, czego przykładem są dzieła Wacława Borowskiego, Romana Kramsztyka, Eugeniusza Zaka czy Zofii Stryjeńskiej.

Kapiści, inaczej nazywani Kolorystami Polskimi, to ugrupowanie malarzy, którzy w swoim programie położyli nacisk na zagadnienia koloru, nawiązując tym samym do impresjonistów. Wśród nich znalazł się Józef Pankiewicz, Jan Cybis, Hanna Rudzka-Cybisowa, Zygmunt Waliszewski, Artur Nacht-Samborski, Piotr Potworowski czy Józef Czapski.

Obecnie przyjmujemy obiekty na aukcje

Aukcja
Osoba kontaktowa
Aukcja
Sztuka Dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie
Data aukcji: 13 października 2022
Termin zgłoszeń: 12 września 2022
Zgłoś obiekt
Osoba kontaktowa