Sztuka Dawna

Modernizm, Międzywojnie

O Projekcie Aukcyjnym

Przełom XIX i XX wieku to czas rozkwitu bardzo różnorodnej sztuki w Polsce. Powszechnie określa się ten czas jako modernizm, aby jak najszerzej ująć różne oblicza powstającej sztuki nowoczesnej.
Modernizm odkrywa powinowactwo sztuk, ich wzajemne przenikanie się i dążenie do syntezy. Artyści patrzą komplementarnie na sztukę, nie stawiając granic między jej dziedzinami. Dążą do powiązania tradycji sztuki narodowej z nowymi kierunkami artystycznymi.

Na naszych aukcjach prezentujemy prace najwybitniejszych artystów modernistycznych, takich jak: Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Julian Fałat, Stanisław Wyspiański, Jan Stanisławski, Witold Wojtkiewicz, Wojciech Weiss, Olga Boznańska, Józef Mehoffer, Ferdynand Ruszczyc, Konrad Krzyżanowski, Władysław Ślewiński, Józef Pankiewicz, Władysław Podkowiński.

Polska Sztuka Międzywojenna to czas powstawania licznych ugrupowań artystycznych. W twórczości formistów odnajdujemy echa kubizmu i futuryzmu, co możemy zobaczyć w pracach Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków czy Tytusa Czyżewskiego. Natomiast ugrupowanie artystów polskich Rytm miało charakter bardziej tradycjonalistyczny, sprzeczny ze skrajnymi nurtami awangardowymi, czego przykładem są dzieła Wacława Borowskiego, Romana Kramsztyka, Eugeniusza Zaka czy Zofii Stryjeńskiej.

Kapiści, inaczej nazywani Kolorystami Polskimi, to ugrupowanie malarzy, którzy w swoim programie położyli nacisk na zagadnienia koloru, nawiązując tym samym do impresjonistów. Wśród nich znalazł się Józef Pankiewicz, Jan Cybis, Hanna Rudzka-Cybisowa, Zygmunt Waliszewski, Artur Nacht-Samborski, Piotr Potworowski czy Józef Czapski.

Kontakt

Więcej informacji Mniej informacji
Tomasz Dziewicki Kierownik Działu +48 22 163 66 46, +48 735 208 999 t.dziewicki@desa.pl
Ukończył historię sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z portalem mgzn.pl oraz Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Dołączył do zespołu DESA Unicum w 2017 roku i obecnie kieruje Działem Sztuka Dawna. Koordynował aukcje Sztuka Dawna. Prace na Papierze oraz Sztuka Dawna. XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie, a także dwa monograficzne projekty specjalne poświęcone twórczości artystów kręgu École de Paris. Interesuje się szczególnie sztuką polską i europejską XIX i pierwszej połowy XX wieku. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą prymitywizmowi i sztuce ekspresjonizmu niemieckiego.

Obecnie przyjmujemy obiekty na aukcje

Aukcja
Osoba kontaktowa
Aukcja
Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie
Data aukcji: 4 czerwca 2020
Termin zgłoszeń: 25 kwietnia 2020
Zgłoś obiekt
Osoba kontaktowa
Tomasz Dziewicki
+48 22 163 66 46, +48 735 208 999 t.dziewicki@desa.pl