Władysław Hasior. Konserwatywny Skandalista
8 grudnia 2020 godz. 19:00

Władysław Werner
Procesja ze sztandarami Hasiora. Zestaw trzech fotografii, lata 70. XX w.
Estymacja: 1 500 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13
Władysław Werner
Procesja ze sztandarami Hasiora. Zestaw trzech fotografii, lata 70. XX w.

Estymacja: 1 500 - 2 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 12,5 x 17 cm
na odwrociu każdej fotografii pieczęć autorska
ID: 93086
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.