Władysław Hasior. Konserwatywny Skandalista
8 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 25 000 - 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
16

Estymacja: 25 000 - 40 000 zł

technika mieszana, asamblaż/tkanina, drewno, metal, tworzywo sztuczne, 60 x 48,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Walka z ciemnym - | Hasior 1973'
ID: 95101
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup w Desie, Warszawa, 1987
  • kolekcja dra Jerzego Byczyńskiego, Szwecja