Władysław Hasior. Konserwatywny Skandalista
8 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 250 000 - 400 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Estymacja: 250 000 - 400 000 zł

asamblaż/tkanina, drewno, szkło, tworzywo sztuczne, 190 x 100 x 20 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'W.Hasior | 1963 | >JUDASZ<'
ID: 91561
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Wystawa Prac Władysława Hasiora, red. Halina Zacharewicz, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych "Zachęta", Warszawa 1966, poz. kat. 22
  • Wladyslaw Hasior, Moderna Museet, Stockholm, 9.11-15.12 1968, poz. kat. 5
  • Monika Szczygieł-Gajewska, Władysław Hasior, Warszawa 2011, s. 277, poz. kat. 230
  • Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg?, red. Józef Chrobak, MOCAK. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2014, s. 119, (il.)
Wystawiany
  • Wystawa Prac Władysława Hasiora, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych "Zachęta", Warszawa, listopad 1966
  • Wladyslaw Hasior, Moderna Museet, Stockholm, 9.11-15.12 1968
  • Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg?, MOCAK. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 14.2-27.4.2014