Władysław Hasior. Konserwatywny Skandalista
8 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 190 000 - 250 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8

Estymacja: 190 000 - 250 000 zł

asamblaż/tkanina, drewno, metal, tworzywo sztuczne, folia aluminiowa , 67 x 132 x 10 cm
sygnowany, daatowany i opisany na odwrociu: 'Dżuma" - HASIOR | Hasior W.'
na odwrociu nalepka Moderna Museet (Sztokholm) oraz nalepka Desa Foreign Trade Company
ID: 91242
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • Kolekcja prywatna, nabycie w Moderna Museet, Sztokholm, 1968
 • Aukcja w Uppsala czerwiec 2020
 • Kolekcja prywatna, Polska
Literatura
 • Wladyslaw Hasior, Moderna Museet, Stockholm, 9.11-15.12 1968, poz. kat. 5
 • Władysław Hasior, katalog wystawy, Muzeum Śląskie, Wrocław 1964, poz. kat. 40
 • Władysław Hasior, katalog wystawy, BWA, Lublin 1967, poz. kat. 8
 • Władysław Hasior, Moderna Museet, Stockholm 1968, poz. kat. 5
 • Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg?, red. Józef Chrobak, MOCAK. Muzeum Sztuki Współczesnej
 • w Krakowie, 2014, poz. kat. 37, s. 279, (il.) – błędnie podpisany jako „Różowy koncert” z 1962
Wystawiany
 • Wladyslaw Hasior, Moderna Museet, Stockholm, 9.11-15.12 1968
 • Władysław Hasior, wystawa indywidualna, BWA, Lublin, 15.12.1966-4.01.1967
 • Władysław Hasior, wystawa indywidualna rzeźby, Muzeum Śląskie, Wrocław, marzec-kwiecień 1964
 • Władysław Hasior, Moderna Museet, Sztokholm 9.11-15.12 1968
Więcej informacji
Chociaż „Dżuma” Władysława Hasiora nie jest łatwa do rozszyfrowania, jeśli chodzi o znaczenie poszczególnych elementów, pewne jej części pozostają na tyle sugestywne, że wydają się określać sens całości. Ponadto w trwającym obecnie okresie pandemii praca ta wydaje się wyjątkowo aktualna. Nawet nieznajomość symbolicznego sensu poszczególnych składników nie przeszkadza w odczuciu dominującego znaczenia czarnego kształtu wykonanego z tkaniny, znajdującego się po prawej stronie asamblażu. Jest to kształt być może będący personifikacją tytułowej choroby. Jej zwiewny, dynamiczny kształt może sugerować, że jest to figura przedstawiająca ducha, najprawdopodobniej śmiercionośnego. Zdaje się, że duch przemieszcza się w kierunku od lewej do prawej krawędzi obrazu. Jeśli tak jest, pozostawia za sobą – przy prawej krawędzi – krzyże, zapewne ukazujące jego krwawe żniwo. Jeśli czarny kształt jest symbolem dżumy, jej duch nie jest jedynym bohaterem przedstawienia. Poprzedza go trudny do nazwania elementmechanizm, który znajduje się po lewej stronie czarnej postaci. Czy ucieka on przed nią, czy raczej toruje jej drogę – nie wiadomo. Istotny jest z pewnością baranek wielkanocny – figurka po lewej stronie przedstawienia będąca tradycyjnym symbolem zmartwychwstania Chrystusa. Jest to zatem symbol tryumfu nad śmiercią. Trudno powiedzieć, co stałoby się, gdyby baranek zetknął się z czarnym duchem. Kto wyszedłby zwycięsko z tego starcia? Praca Hasiora nie daje odpowiedzi na to pytanie, raczej wytwarza znaczeniowe napięcie pomiędzy elementami przedstawienia, pozostając otwarta na domysły i projekcje widzów. Towarzyszące barankowi w lewym górnym rogu słońce wydaje się uobecniać nadzieję, którą Hasior wprowadził do tego przedstawienia. Inspiracją dla powstania pracy mogło być pierwsze polskie wydanie "Dżumy" Alberta Camusa w 1957 roku.