Władysław Hasior. Konserwatywny Skandalista
8 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
19

Estymacja: 8 000 - 12 000 zł

kredka, technika własna/papier, 43 x 53,5 cm (w świetle passe-partout)
opisany ołówkiem u dołu: [nieczytelne]
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Dla Jasnej Pani Gabrieli | "Pegaz Pospieszny" | 1973 | HasiorW.'
ID: 93226
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dar od artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
  • Agra Art, 2015
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Zaprezentowana praca należy do mniej znanej grupy dzieł Władysława Hasiora – prac na papierze. Jest ona jednak dowodem na to, że twórczość artysty, czy to realizowana w formie asamblaży, rysunków czy pomników, krążyła wokół raz wybranych, konkretnych motywów o dużym ładunku symbolicznym. W przypadku zaprezentowanej pracy za pomocą kredek artysta przedstawił niezwykłą i tajemniczą hybrydę – na czterech kołach przedstawił tors skrzydlatego konia, którego ruch i dynamiczny charakter został podkreślony kaskadą bujnych linii unoszących się za obiektem. Motyw konia pojawił się w twórczości Hasiora już w czasach studenckich. W latach 50. podczas swojej podróży do Euro Zachodniej artysta był świadkiem przygotować do EXPO w 1956 roku. Symbolem wydarzenia był skrzydlaty koń, który został wykonany z zardzewiałej blachy. Jak podkreśla Monika Szczygieł-Gajewska, wspomniana praca zawładnęła wyobraźnią młodego twórcy. Motyw konia pojawił się również w jednej z najbardziej znanych realizacji plenerowych autora, Rydwanie skandynawskim, powstałym dla Södertälje w Szwecji. Rzeźba składa się z figur sześciu koni. Zwierzęta otrzymały od artysty skrzydła, niektóre małe, prawie niewyraźne, inne rozwinięte i imponujących rozmiarów. Fascynacji końmi, ich kulturowym znaczeniem oraz rolą, dowodzi studium ikonograficzne wykonane przez samego autora na które składają się fotografie. Hasior stworzył bogate archiwum wizerunków zwierząt w sztuce, zarówno na obrazach, jak i na pomnikach. Prezentowana praca przypomina realizacje przestrzenne Hasiora - jego pomniki, w których występowały mechaniczno-zwierzęce hybrydy. Hasior wykorzystał w nich motyw zwierząt na kołach, by dodać im dynamizmu i zbliżyć je w wyrazie do obrazów zwierząt w ruchu.