Władysław Hasior. Konserwatywny Skandalista
8 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 18 000 - 25 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Estymacja: 18 000 - 25 000 zł

asamblaż/drewno, tworzywo sztuczne, wys.: 40 cm, śr.:13 cm
sygnowany, datowany i opisany na podstawie (od spodu): '"Casanowa" | Hasior W. | Andrzejowi I z serdecznością HW 1987'
ID: 93051
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Hasior. 30 lat galerii, red. Gustaw Nawrocki, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 47 (il.)
  • Hasior. Magiczny Świat, Miejski Dom Kultury, Mińsk Mazowiecki 2013, s. nlb. (il.)
Wystawiany
  • Hasior. 30 lat galerii, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2015
  • Hasior. Magiczny Świat, Miejski Dom Kultury, Mińsk Mazowiecki, 25.04-30.05.2015