Władysław Hasior. Konserwatywny Skandalista
8 grudnia 2020 godz. 19:00

Jan Popłoński
"W pracowni", 1965
Estymacja: 1 500 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
14
Jan Popłoński
"W pracowni", 1965

Estymacja: 1 500 - 2 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 18 x 20 cm (arkusz)
opisany na odwrociu: 'W pracowni 1965 | Hasior W.'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 93081
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.