Władysław Hasior. Konserwatywny Skandalista
8 grudnia 2020 godz. 19:00

Wojciech Plewiński (ur. 1928, Warszawa)
Trzy prace Władysława Hasiora. Zestaw trzech fotografii, około lata 60. XX w.
Estymacja: 1 500 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20
Wojciech Plewiński (ur. 1928, Warszawa)
Trzy prace Władysława Hasiora. Zestaw trzech fotografii, około lata 60. XX w.

Estymacja: 1 500 - 2 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 17,5 x 23,5 cm (wymiary największej pracy)
na odwrociu każdej fotografii pieczęć autorska
1) wymiary: 23,5 x 17,5 cm
2) wymiary: 23, 5 x 17,5 cm
3) wymiary: 23,5 x 8,5 cm
ID: 94741
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.