Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka
28 stycznia 2020, godz. 19:00

Włodzimierz Błocki (1885 Lwów - 1920 Zakopane)
'Złote storczyki', teka 12 grafik o tematyce erotycznej, 1908
Estymacja: 16 000 - 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
75
Włodzimierz Błocki (1885 Lwów - 1920 Zakopane)
'Złote storczyki', teka 12 grafik o tematyce erotycznej, 1908

Estymacja: 16 000 - 24 000 zł

papier, 35 x 26,5 cm
Teka 12 grafik o tematyce erotycznej. Wśród użytych technik: akwaforta, sucha igła mezzotinta. Wymiar oprawy 36,5 x 26,5 cm. Kompozycje w różnych wymiarach. Plansze kompletne, w bardzo dobrym stanie; niesygnowane. Wśród prac ikoniczna kompozycja Błockiego pt: 'Pocałunek i śmierć' (akwaforta, sucha igła, wymiary: 11,6 x 11,6 cm). Całość we współcześnie wykonanej, naśladującej oryginalną oprawie. Nakład 50 egzemplarzy. Bardzo rzadkie grafiki.
ID: 71998
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.