Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka
28 stycznia 2020, godz. 19:00

Maciej Gabryelczyk (ur. 1952)
Sztafeta, 1983
Estymacja: 1 400 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23
Maciej Gabryelczyk (ur. 1952)
Sztafeta, 1983

Estymacja: 1 400 - 2 000 zł

inna, technika własna, kolaż/papier, papier fotograficzny, 26 x 19 cm
sygnowany, opisany i datowany długopisem na odwrociu p.d.: 'GABRYEL', l.d.: 'Sztafeta 83 Ostrowy'
ID: 72422
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.