Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka
28 stycznia 2020, godz. 19:00

Mihály Zichy (1827 Zala - 1906 Petersburg)
'Liebe. Vierzig heliogravuren', teka 40 heliograwiur wg rysunków Zichy'ego, 1913
Estymacja: 1 400 - 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
81
Mihály Zichy (1827 Zala - 1906 Petersburg)
'Liebe. Vierzig heliogravuren', teka 40 heliograwiur wg rysunków Zichy'ego, 1913

Estymacja: 1 400 - 2 200 zł

heliograwiura/papier, 37,5 x 30 cm
Teka 40 heliograwiur wg rysunków Mihály Zichy'ego. Wydanie prywatne dla subskrybentów, brak miejsca wydania. Egz. 299 z 300 (płyty zostały zniszczone po odbiciu). Folio. 40 plansz o wymiarach: 37,5 x 29,5 cm. Sygnowane i opisane na płycie. Strony wstępne z postrzępionym dolnym marginesem. Całość w oryginalnej półpłóciennej tece. Na licu wyciśnięty złocony szyldzik z tytułem.
ID: 71994
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.