Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka
28 stycznia 2020, godz. 19:00

Wojciech Durek (1888 - 1951 )
Kobieta, lew i wąż, 1949
Estymacja: 4 500 - 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
38
Wojciech Durek (1888 - 1951 )
Kobieta, lew i wąż, 1949

Estymacja: 4 500 - 6 000 zł

drewno, 42 x 32 cm
sygnatura i data ryte wewnątrz owalu: '19WD49'
ID: 74856
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.