Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka
28 stycznia 2020, godz. 19:00

Alfred Lenica (1899 Pabianice - 1977 Warszawa)
"Erotyk 10", 1966
Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15
Alfred Lenica (1899 Pabianice - 1977 Warszawa)
"Erotyk 10", 1966

Estymacja: 6 000 - 8 000 zł

gwasz/papier, 30 x 42 cm
sygnowany wewnątrz kompozycji: 'Lenica'
na odwrociu opisany i datowany: 'A. Lenica | 1966 | Erotyk 10'
ID: 61516
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Przedstawiony tutaj "Erotyk" autorstwa Alfreda Lenicy pozostaje dość zagadkowy, jeśli chodzi o pochodzenie tytułu, a zatem również o znaczenie tej pracy. Jest to abstrakcyjna kompozycja, utrzymana w zieleniach i czerwieniach, malowana żywiołowymi ruchami pędzla. Jej bezforemność, niepodporządkowanie rygorom kompozycyjnym i wielki dynamizm kształtów składają się na formułę stylistyczną znaną jako informel, czyli abstrakcja bezforemna. Lenica był jednym z ważniejszych przedstawicieli tak rozumianej abstrakcji w PRL. Jego twórczość była o tyle wyjątkowa, że swoje poszukiwania w zakresie swobodnego kształtowania abstrakcyjnej formy malarskiej prowadził równolegle z międzynarodowymi przedstawicielami sztuki abstrakcyjnej, nie tyle kopiując ich osiągnięcia, co samodzielnie dochodząc do rozwiązań zbliżonych do tych stosowanych w nurtach amerykańskiego ekspresjonizmu abstrakcyjnego czy francuskiego taszyzmu. Eksplorowania tego zagadnienia nie zaprzestał Lenica nawet w czasach obowiązywania w sztuce polskiej realizmu socjalistycznego, co oznaczało konieczność tworzenia abstrakcyjnych prac "do szuflady". Skąd jednak tytuł "Erotyk" i jaki związek może on mieć z miłością czy cielesnością? Należy przede wszystkim pamiętać, że Lenica sam siebie uważał za surrealistę, a swoją sztukę wiązał z tym awangardowym kierunkiem. Erotyka nie była poślednim tematem dla surrealistów. Surrealiści głosili potrzebę odnowienia, a właściwie zniesienia społecznych konwencji, w tym krępujących życie seksualne konwenansów (choć jak zauważono ostatnimi czasy, w stosunku do mniejszości seksualnych pozostawali zadziwiająco mieszczańscy). Zainteresowania surrealistów nie krążyły jednak bynajmniej wyłącznie wokół seksualności i cielesnej strony miłości, choć były to dla nich ważne zagadnienia. Miłość samą w sobie uważali za istotne dla życia i sztuki zjawisko. André Breton, główny teoretyk ruchu surrealistycznego, poruszał zagadnienie miłości nawet w tekście manifestu surrealistycznego, co może wydawać się zaskakujące, ostatecznie manifesty artystyczne były tekstami zwykle dotyczącymi spraw sztuki, jej pożądanego kształtu itd. W swoim tekście Breton stwierdzał: "(…) wyrzeczenie się miłości (…) jest jednym z rzadkich niewybaczalnych występków, jakie człowiek obdarzony pewną inteligencją, może w swoim życiu popełnić. (…) nikt prawie nie ma odwagi spojrzeć otwartymi oczami w ogromne światło miłości, w której zbiegają się, ku najwyższemu zachwytowi człowieka, obsesyjne idee zbawienia i obłędu. Ale czy ten, kto się w tym względzie nie potrafi utrzymać w stanie oczekiwania lub doskonałej gotowości, czy ten, zapytuję, może przemówić po ludzku" (André Breton, Drugi manifest surrealizmu, przeł. Adam Ważyk, cyt. za: Agnieszka Taborska, Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk 2007, s. 37).

Dodaj obiekt

1
Aleksandra Wejchert
Bez tytułu
Cena: 30 000 zł
2
Andrzej Fogtt
"Las", z cyklu "Wizje sferyczne", 2003 r.
Cena wylicytowana: 9 000 zł
3
Leon Tarasewicz
Bez tytułu, 1995 r.
Cena wylicytowana: 60 000 zł
4
Janusz Orbitowski
"Kompozycja 2/94', 1994 r.
Cena wylicytowana: 13 000 zł
5
Danuta Leszczyńska-Kluza
"Walka z niedźwiedziem", 1998 r.
6
Stanisław Fijałkowski
"Autostrada LXXXV", 1988 r.
Cena wylicytowana: 75 000 zł
7
Stanisław Fijałkowski
"6 VI 1970", 1970 r.
Cena wylicytowana: 90 000 zł
8
Stanisław Fijałkowski
"Początek września 2001", 2001 r.
Cena wylicytowana: 100 000 zł
9
Tadeusz Dominik
Pejzaż, lata 80. XX w.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
10
Tadeusz Dominik
Pejzaż, 1992 r.
* Cena wylicytowana: 28 000 zł
11
Tadeusz Dominik
Kompozycja, 1975 r.
Cena wylicytowana: 13 000 zł
12
Tadeusz Dominik
Ogród, 1970-80 r.
Cena wylicytowana: 27 000 zł
13
Wojciech Fangor
"M 58", 1970 r.
Cena wylicytowana: 800 000 zł
14
Janusz Orbitowski
"Kompozycja 4/90", 1990 r.
* Cena wylicytowana: 7 000 zł
15
Henryk Stażewski
Relief - dyptyk, 1975 r.
Cena wylicytowana: 60 000 zł
16
Henryk Stażewski
Relief, 1967 r.
Cena wylicytowana: 460 000 zł
17
Henryk Stażewski
"Relief nr 34", 1974 r.
Cena wylicytowana: 45 000 zł
18
Ryszard Winiarski
"Chance vertical game 4 x 4", 1981 r.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
19
Ryszard Winiarski
"Przypadek w grze 7 x 7", 1999 r.
Cena wylicytowana: 30 000 zł
20
Roman Opałka
Z cyklu "Alfabet grecki", 1964 r.
Cena wylicytowana: 150 000 zł
21
Jerzy Kałucki
"Przebiegi XIX", 2012 r.
Cena wylicytowana: 32 000 zł
22
Andrzej Nowacki
"27.03.14", 2014 r.
Cena wylicytowana: 28 000 zł
23
Andrzej Nowacki
"Kompozycja 88/90", 1990 r.
* Cena wylicytowana: 11 000 zł
24
Jerzy Nowosielski
Niebieska abstrakcja, 1962 r.
Cena wylicytowana: 55 000 zł
25
Jerzy Nowosielski
Akt, 1961 r.
Cena wylicytowana: 130 000 zł
26
Jerzy Nowosielski
Półakt, 1979 r.
Cena wylicytowana: 170 000 zł
27
Tadasuke Kuwayama / Tadasky
"E-137" (Textured Black), 1970 r.
Cena wylicytowana: 120 000 zł
28
Tadasuke Kuwayama / Tadasky
"B-159", 1964 r.
Cena wylicytowana: 65 000 zł
29
Koji Kamoji
"Słońce i Księżyc", 1966 r.
* Cena wylicytowana: 75 000 zł
30
Victor Vasarely
"Couples" ("Pary"), 1940/1988 r.
* Cena wylicytowana: 55 000 zł
31
Julian Stańczak
"Homage to Quadrille, Gray" i "Homage to Quadrille, Warm Gray" - dyptyk, 1975 r.
Cena wylicytowana: 280 000 zł
32
Hannes Beckmann
"T'ai-chi Tu", 1968 r.
Cena wylicytowana: 45 000 zł
33
Eduardo Mac Entyre
Bez tytułu
Cena wylicytowana: 70 000 zł
34
Ed (Edwin) Mieczkowski
"Tarcza", 1976 r.
Cena wylicytowana: 25 000 zł
35
Jan Tarasin
"Antykwariat", 1968 r.
Cena wylicytowana: 120 000 zł
36
Jan Tarasin
"Sytuacja", 1986 r.
Cena wylicytowana: 95 000 zł
37
Jan Tarasin
"Przedmioty ożywione", 2000 r.
* Cena wylicytowana: 100 000 zł
38
Tomasz Tatarczyk
Bez tytułu, 2004/2007 r.
Cena wylicytowana: 65 000 zł
39
Jan Berdyszak
"Anti nomos I", 1975/76 r.
Cena wylicytowana: 65 000 zł
40
Józef Robakowski
Z cyklu "Kąty energetyczne", 1975/2003 r.
Cena wylicytowana: 15 000 zł
41
Marian Bogusz
"Rytm na kole", 1970 r.
Cena wylicytowana: 14 000 zł
42
Kajetan Sosnowski
"Pokój", z cyklu "Układy równowartościowe", 1982 r.
Cena wylicytowana: 32 000 zł
43
Mieczysław Tadeusz Janikowski
Kompozycja
Cena wylicytowana: 6 500 zł
44
Tadeusz Brzozowski
"Hochsztapler", 1980 r.
Cena wylicytowana: 35 000 zł
45
Tadeusz Kantor
"Obraz", 1965 r.
Cena wylicytowana: 130 000 zł
46
Bronisław Kierzkowski
"Kompozycja nr 317", 1961 r.
Cena wylicytowana: 50 000 zł
47
Bronisław Kierzkowski
"Kompozycja fakturowa 933", 1960 r.
Cena wylicytowana: 70 000 zł
48
Aleksander Kobzdej
"Spalony", 1959 r.
* Cena wylicytowana: 24 000 zł
49
Alfred Lenica
"Rozkiełznana zabawa", 1971 r.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
50
Alfred Lenica
"Fobia", 1959 r.
Cena wylicytowana: 20 000 zł
51
Maria Jarema
Nad morzem
Cena wylicytowana: 19 000 zł
52
Magdalena Abakanowicz
Kompozycja abstrakcyjna, 1959 r.
Cena wylicytowana: 38 000 zł
53
Teresa Pągowska
"Koty", 1985 r.
Cena wylicytowana: 120 000 zł
54
Włodzimierz Pawlak
"Dziennik nr 14", 1990 r.
* Cena wylicytowana: 50 000 zł
55
Leon Tarasewicz
Bez tytułu, 1995 r.
Cena wylicytowana: 90 000 zł
56
Jonasz Stern
"Ptaki, które chciały latać", 1979 r.
Cena wylicytowana: 32 000 zł
57
Jacek Sienicki
"Postać", 1985 r.
Cena wylicytowana: 40 000 zł
58
Kazimierz Mikulski
"Pięknie zaczyna się dzień", 1983 r.
* Cena wylicytowana: 145 000 zł
59
Jan Dobkowski
"Panny", 1975 r.
Cena wylicytowana: 10 000 zł
60
Jan Dobkowski
"Australijski sen VIII", 2005 r.
Cena wylicytowana: 30 000 zł
61
Edward Dwurnik
"40 męczenników", 1969 r.
Cena wylicytowana: 38 000 zł
62
Edward Dwurnik
"Wypadek", z cyklu "Chwila", 1972 r.
* Cena wylicytowana: 40 000 zł
63
Edward Dwurnik
"Paryż (błękitny)", 1994 r.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
64
Jerzy Mierzejewski
Ucieczka, 1941 r.
Cena wylicytowana: 22 000 zł
65
Jerzy Tchórzewski
"Sygnały", 1975 r.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
66
Józef Szajna
"Mrowisko", 1978 r.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
67
Andrzej S. Kowalski
"Obraz F-1", 1960 r.
Cena wylicytowana: 24 000 zł
68
Józef Czapski
Martwa natura, 1970 r.
Cena wylicytowana: 28 000 zł
69
Oscar Rabin
"Martwa natura z butelką terpentyny", 1982 r.
* Cena wylicytowana: 40 000 zł
70
Judyta Sobel
Pejzaż, 1962 r.
Cena wylicytowana: 24 000 zł
71
Kiejstut Bereźnicki
Postać w zieleni, lata 90. XX w.
* Cena wylicytowana: 14 000 zł

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku