Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Cena wylicytowana: 50 000 zł

olej/płótno, 140 x 80 cm
sygnowany i datowany p.d.: '2008| E. DWURNIK'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '2008 | E. DWURNIK | CZERWONE | TULIPANY | NR: XXIII [w prostokącie] - 241 [w prostokącie]- 3882 -'
ID: 80499
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Motyw tulipanów jest jednym z bardziej rozpoznawalnych w twórczości Edwarda Dwurnika. Artysta malował je pojedynczo lub wypełniał nimi gęsto całe pole obrazowe, przedstawiając je w równych rzędach, jeden pod drugim. Najczęściej malowane były w intensywnych kolorach: w czerwieni, rzadziej w odcieniach żółcieni oraz okazjonalnie w błękitach. Niekiedy malarz posługiwał się dodatkowo impastową fakturą za pomocą której podkreślał sensualny charakter motywu. Malarz przez wiele lat przedstawiał wybrany kwiat na różne sposoby i prezentował ich kolejne warianty. Kwiaty w twórczości Dwurnika nie były jednak wyłącznie dekoracyjnym motywem czy oznaką zainteresowania artysty światem flory. Ten bardzo konwencjonalny temat, jakim jest w malarstwie przedstawienie kwiatów, u Dwurnika uzyskał aspekt erotyczny, a nawet seksualny. Tulipan w jego obrazach przedstawiony w umowny sposób, jedynie za pomocą uproszczonego kształtu kielicha z zaznaczonymi płatkami przy bliższym oglądzie zdaje się przypominać kobiece genitalia. Takie odczytanie tulipanów sugerował sam Dwurnik. Fakt powtarzania tego motywu przez malarza, powiązany z jego świadomością o przekazywaniu takich znaczeń przez obraz można uznać zatem za pewnego rodzaju intencjonalność znaczenia. Jak tłumaczył sam Dwurnik: "A to kielich kwiatka przypomina waginkę, a to kieliszek" (Edward Dwurnik, Matejko Polski współczesnej, "Newsweek", 05.12.2010, dostępny na https://www.newsweek.pl/edwarddwurnik-poznaj-jego-sztuke/86gm2em). Delikatny, subtelny, erotyczny wydźwięk tych prac czyni tulipany swojego rodzaju grą z widzem i jego zdolnościami percepcyjnymi. Różnią się one w znacznym stopniu od obrazów Dwurnika, które w otwarty sposób emanują seksualnością. Był to przykładowo obraz ukazujący "Sześćdziesiąt polskich kobiet masturbujących się na przystanku autobusowym". Dwurnik wykonywał również znacznie mniej prowokacyjne wizerunki nagich kobiet, wpisujące się w wielowiekową tradycję aktu. Przedstawienia aktów kobiecych w różnorodnych pozach pokazywały, że artysta jest w stanie podejmować zagadnienie erotyki na wiele sposobów: obrazoburczo, tradycyjnie, ale też nieco żartobliwie, aluzyjnie - jak w przypadku tulipanów.