Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 5 500 zł

ołówek/papier, 39,7 x 22,7 cm
sygnowany l.d.: 'J.N.'
ID: 67292
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"Jestem zafascynowany kobietą, jako zjawiskiem, jako stworzeniem boskim. Ja w ogóle nie rozumiem, jak to możliwe, że coś takiego istnieje. To mnie zachwyca, wprowadza w osłupienie. Jestem erotomanem". JERZY NOWOSIELSKI